דוח מבקר המדינה - סיקור מיוחד

דו"ח המבקר: רשות השידור - החגיגה נמשכת

חלק מהליקויים שנמצאו בדו"ח הקודם תוקנו, אולם דיווחי השעות הנוספות בעייתיים וישנם תשלומים מיותרים על שעות כוננות

ענת קם
06/05/2009

הפרק העוסק ברשות השידור בדו"ח מבקר המדינה הינו למעשה מעקב אחר הליקויים שפורסמו בדו"ח הקודם. עיקר הליקויים נוגעים להסדרים שנקבעו בהסכמי השכר ובנוהלי רשות השידור לגבי תשלומי שעות נוספות, כוננויות וימי חופשה, אופן יישומם של ההסדרים האמורים והבקרה על רישום שעות הנוכחות של עובדי הרשות. הדו"ח הנוכחי מתייחס לחודשים יולי, אוגוסט ונובמבר 2008.

שעוני הנוכחות לא מופעלים

בסוגיית נוכחות העובדים, נמצאו בביקורת הקודמת ליקויים רבים בנוגע לרישום שעות העבודה ובפיקוח ההנהלה על שעות העבודה, שגרמו לכך שעובדים רבים קיבלו שכר מבלי לעבוד. המעקב הנוכחי העלה כי הנהלת הרשות החלה לפעול לשינוי ההסדרים שהונהגו בעבר וכי בחלק ממתקני הרשות מקפידים על הוראות הנוכחות, אולם עדיין יש ליקויים רבים בדיווחים וחלק מההוראות והנהלים אינם נאכפים. בשל התנגדות העובדים לא נעשה שימוש בשעוני הנוכחות שהותקנו במתקני הרשות והעובדים רושמים את נוכחותם באופן ידני.

ספק אם דיווחי השעות הנוספות מדוייקים

בעניין התשלום עבור שעות נוספות, התגלה בביקורת הקודמת כי עובדים ומנהלים דיווחו על עשרות שעות נוספות בחודש, חלקם אף דיווחו על מספר שעות קבוע וקיבלו תוספת תשלום עבורן אף שיש חשש שבפועל הם עבדו רק בחלק מהן. המעקב העלה כי המנהלים נדרשו להצהיר, במסגרת חתימתם על טופס השעות הנוספות של הכפופים להם, כי הם מאשרים שהשעות בוצעו בפועל, אך המבקר הביע ספק שהדיווחים משקפים את המציאות גם לאחר הצהרת המנהלים. לפני כשבע שנים פיתחה הרשות תוכנה לדיווח על השעות הנוספות ומעקב המבקר העלה כי כל העובדים הזכאים לשעות נוספות דיווחו באמצעותה, אולם עדיין לא פותח הממשק המקשר בין התכנה ובין מערכת השכר. עקב כך היה צורך להזין ידנית את הנתונים, מה שיצר עבודה מיותרת והגדיל את האפשרות לטעות.

יתרה מזו, על פי הדו"ח היו מנהלים שבעצמם דיווחו על עשרות שעות נוספות בחודש, גם אם לא עבדו בהן והנהלת הרשות לא נקטה נגדם צעדים משמעתיים בעקבות כך. כפי שפורסם בוואלה! ברנז'ה, לאחרונה החליט הועד המנהל של רשות השידור להדיח את מנהל קול המוזיקה אבי חנני מתפקידו על רקע מינהל לא תקין, לאחר שאישר לעובדת הכפופה לו ימי עבודה אף ששהתה בחו"ל.


בעניין התשלום עבור כוננות, כתב המבקר כי בעקבות הביקורת הקודמת הכינה הרשות לוח כוננויות חדש המאפשר לחסוך עשרות אלפי שעות כוננות בחודש, אולם בפועל סותר הלוח החדש הסכמים קיבוציים קודמים ודפוסי עבודה הנהוגים ברשות. בשל כך עובדים רבים מקבלים תשלום עבור כוננויות אף שלמעשה אינם חייבים להיות זמינים לקריאה בשעת הצורך.

ימי חופשה - ממשיכים לצבור

המבקר כותב כי הרשות לא יישמה את המלצות הדו"ח הקודם בעניין ימי חופשה שהעלה כי עובדי הרשות ניצלו ימי חופשה רבים מאלה שהם זכאים להם, ואף שהם צברו יתרה שלילית של ימי חופשה לא חייבה הרשות את שכרם תמורת אותם ימים. כמו כן, הדו"ח הקודם העלה כי הרשות לא חייבה את העובדים לנצל בתוך ארבעה שבועות את שעות המנוחה תמורת עבודה בשבת, אף שהדבר נדרש לפי הנוהל, ועקב כך עובדים רבים צברו ימי מנוחה שלא לפי הנוהל. ביקורת המעקב העלתה כי חלק מהעובדים המשיכו לצבור ימי מנוחה תמורת עבודה בשבתות.

עוד בוואלה!

כולל גרנולה, סומאק וקרעי פיתה: מתכון לסלט פאטוש חלומי

בשיתוף רמי לוי

רק מקצת הליקויים תוקנו

בבחינת הפעולות שנקטה הרשות לשם התייעלות בעבודה, קבע המבקר כי ידיה של הרשות היו כבולות בגלל דפוסי הפעולה שהתגבשו במשך השנים ועל כן לא יכלה הרשות לנקוט צעדי התייעלות. כתוצאה מכך נאלצה הרשות לוותר על שידורי הגרלות מפעל הפיס ולהשבית אולפנים וניידות שידור, אף שהשבתתם מגבילה את אפשרויותיה של הרשות בכל הנוגע להפקת תכניות.

בדו"ח הקודם נכתב כי הרשות לא ניצלה את החידושים הטכנולוגיים שחלו בשנים האחרונות וכי בכל תשדיר של הגרלת הלוטו של מפעל הפיס השתתף צוות גדול של עובדים שהוסע בניידות שידור מירושלים לתל אביב. כמו כן הרשות שילמה לעובדים אלה תשלום בעד שעות נוספות רבות, אף ששימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים היה מאפשר לחסוך בהוצאות אלה.

בסיכום הדברים נכתב: "משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את העובדה שהנהלת הרשות החלה בביצוע פעולות לתיקון חלק מן הליקויים שהועלו בדוח הקודם. עם זאת, בפועל תוקנו רק מקצת הליקויים, ורוב הליקויים שלא תוקנו הם חמורים. משרד מבקר המדינה ער לקשיים השונים שעמדו בפני הרשות, ובכלל זה קשיים הנוגעים ליחסי עבודה ברשות. אולם הנהלת הרשות ויתר גורמי הממשלה העוסקים בנושא נדרשים לפעול ביתר נחישות לתיקון הליקויים, שההוצאות הגדולות בגינם ממומנות מכספי ציבור, בייחוד עקב המצוקה הכספית שנקלעה אליה הרשות בשנים האחרונות. לדעת משרד מבקר המדינה בהיעדר היכולת לפקח על שעות הנוכחות של העובדים עלולים העובדים להתפתות שלא לדווח דיווחי אמת, ועד שיסתיים המשא ומתן וייחתמו ההסכמים החדשים על הרשות לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להבטיח שדיווחי העובדים על נוכחותם יהיו דיווחי אמת. על הרשות להקפיד שהעובדים ינהגו בעניין ימי החופשה על פי הנהלים וההנחיות באופן שהם לא יצברו ימי חופשה מעבר למותר ומנגד לא יצברו יתרות שליליות של ימי חופשה". בסיכום המלצותיו כותב המבקר: "על הנהלת הרשות וכל הגורמים העוסקים ברפורמה להמשיך ולפעול באופן נמרץ לקידום הרפורמה, שכן בהיעדרה נשקפת סכנה להמשך קיומה של הרשות".

רשות השידור: תקלות נקודתיות תוקנו

מרשות השידור נמסר בתגובה: "ראשית, יש להדגיש כי משרד מבקר המדינה מציין לחיוב את העובדה שהנהלת הרשות החלה בביצוע פעולות לתיקון חלק מן הליקויים שהועלו בדוח הקודם.

1. על-פי הסכמים ברשות השידור, העובדים לסוגיהם חותמים פעם אחת ביום. עיתונאים, בשונה מעובדי המינהל שעבודתם משתרעת על פני כל היום חותמים בעת כניסתם למתקני הרשות. עובדי המינהל שאינם עובדים במשמרות חותמים בגיליון נוכחות בשעות הבוקר ואם מגיעים אחרי תחילת מועד העבודה מנכים להם את זמני האיחור.

2. אין ספק שללא שעון נוכחות, הבקרה קשה יותר, אולם באחריות כל מנהל ברשות לוודא שעת כניסה ויציאה של העובד. זאת ועוד, המנהלים נדרשים לוודא ששעות העבודה והשעות הנוספות המדווחות בתום החודש מבוצעות בפועל.

3. בכל יחידה ברשות, לרבות המנהלים קיימת הקצאת שעות נוספות אותן מבצעים המנהלים על-פי צרכי העבודה. אין למנהלים אפשרות לחרוג מהמכסה שנקבעה להם והם נדרשים לעשות את עבודתם במסגרת זו. גם במקרה זה, העדר שעון נוכחות הפיקוח על המנהלים בידי ממונים עליהם הנדרשים להקפיד על שעת כניסה ויציאה.

4. מאזני חופשת העובדים מתנהלים בעזרת מערכת ממוחשבת. תקלות נקודתיות התגלו על ידי מבקר המדינה ואלו תוקנו במהלך הביקורת".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully