וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

דן כנר סופד ליצחק שמעוני: ז?כ?רו? א?ת "ה?מ?ו?חו?ת"

דן כנר

13.6.2013 / 10:01

מיוחד: השדרן דן כנר במחווה ליצחק שמעוני אשר הלך השבוע לעולמו, לא בלי תקווה לעתיד: "ע?ל?ינו? מו?ט?ל ל?א ל?ס?י??ם א?ת ה?ש???ד?ו?ר ה?צ??ב?ו?ר?י, א?ל??א ל?ה?ח?יו?תו"

ה' ב??ת?מ?ו?ז הת?ש?ע"ג?

ב??ט?ו?י "ה?ת?ח?ל?ת??י ו?ע?ל כ??ן א?ס?י??ם" ד??ב?ק ב??י?צ?ח?ק ("צ?ח?י") ש??מ?עו?נ?י ש??ל??א ב??טו?ב?תו?. "מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת" ש??י??כ?ת כ??ב?ר ל?ת?קו?פ?ה ש??ל ה?ד??ר?ד??רו?ת ה?ת??כ?נ?י?ו?ת ה?מ??ע?מ?יקו?ת ו?ה?א?ינ?ט?ל?יג?נ?ט?י?ו?ת ל?ב?ד?ו?ר ע?מ?מ?י ו?ש??ט?ח?י, א?פו?ף "צ?חו?ק?ים" (ב??מ?ל??ע?יל...) ו?מ?ת?ג?מ?ל ב??פ?ר?ס?ים ח?מ?ר?נ?י??ים. ה?יו? י?מ?ים א?ח?ר?ים, ה?י?ת??ה ט?ל?ו?יז?י?ה א?ח?ר?ת, ו?ב?ע?ק??ר - ה?י?ה ר?ד?יו? א?ח?ר.

מ?ה?צ??רו?ף "מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת" ב??ק?ש??ר ל?צ?ח?י - ז?כ?רו? א?ת "ה?מ?ו?חו?ת". הו?א ה?י?ה א?ח?ד ה?מ?ו?חו?ת ש??ל ד?ו?ר ה?נ??פ?יל?ים ש??ל ה?ר?ד?יו? ה?ע?ב?ר?י ש??ע?צ??ב א?ת ה?מ??מ?ל?כ?ת??י?ו?ת ו?א?ת ה?מ??ס?ג??ר?ת ה?ת??בו?נ?ית ש??ל "קו?ל י?ש??ר?א?ל" ב??ימ?י ה?ב??ת?ר-ב??ר?אש??ית ש??ל?ו?. צ?ח?י ל?א ה?י?ה א?יש? ח?ד?ש?ו?ת ש??ה?י?ו?ם ה?ן ה?ל??ב??ה ש??ס??ב?יב?ה? נ?ג?ל?דו?ת ק?ל?יפ?ו?ת ה?ב??ד?ו?ר. צ?ח?י ה?י?ה א?יש? ה?ת??כ?נו?ן ו?ת?כ?נ?י?ו?ת ה?ב??ד?ו?ר ה?ח?כ?ם ב??מ?יט?בו?.

אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה
א?ח?ד ה?מ?ו?חו?ת ש??ל ד?ו?ר ה?נ??פ?יל?ים ש??ל ה?ר?ד?יו? ה?ע?ב?ר?י. י?צ?ח?ק/מערכת וואלה, צילום מסך

ה?כ??ר?ת??י א?ת ש??מו? כ??ב?ן ע?ש??ר?ה ש??ר?כ?ב ע?ל או?פ?נ??יו ב??ל?ה?יטו?ת ל?ע?ב?ר פ??ר?ק א?פ?ק ("מ?ב?צ?ר א?נ?ט?יפ??ט?רו?ס") ב??מ?קו?רו?ת ה?י??ר?קו?ן ב??ר?אש? ה?ע?י?ן, ל?מ?צ?א א?ת ה?מ??ט?מו?ן ש??כ??ת?ב ה?ח?יד?ה ה?מ?ו?ב?יל א?ל?יו ה?ט?מ?ן ע?ל י?ד?י צ?ח?י ב??ג??ל??יו?ן ה?ר?אש?ו?ן ש??ל "מ?ע?ר?יב ל?נ?ע?ר". ש??מו? ה?ז?כ??ר ב??נ?ש??ימ?ה א?ח?ת ע?ם א?ל?ו?ן ש??מו?ק?ל?ר (ש??א?ח?ר כ??ך? י?ר?ד ל?ג?ר?מ?נ?י?ה) ב??"ח?ידו?ן ה?מ?ו?ס?יק?ל?י" ש??א?ח?ד מ?פ?ו?ת?ר?יו ה?נ??ל?ה?ב?ים, ה?מ??ע?ל??ים ו?ה?י??ד?ע?נ?ים ה?י?ה ג??ד?עו?ן הו?ד, י?ב??ד?ל ל?ח?י??ים א?ר?כ??ים. ב??ה?יו?ת?י ת??ל?מ?יד ה?"ש???מ?ינ?ית" ב??ג??ימ?נ?ס?י?ה (ה?ת??יכו?ן ה?ע?ירו?נ?י א' ב??ת?ל א?ב?יב) ה?ש??ת??ת??פ?ת??י ב??ת??כ?נ?ית "ב??ל?ו?י נ?ע?ים".

אין תמונה. צילום מסך, מערכת וואלה
"ה?ת?ח?ל?ת??י ו?ע?ל כ??ן א?ס?י??ם". ש??מ?עו?נ?י ב"מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת"/מערכת וואלה, צילום מסך

א?ח?ת מ?ב??ק??ש?ו?ת?י ה?י?ת?ה ל?ה?ש??ת??ת??ף ב??חו?ג ה?ת??נ?"ך? ב??ב?ית ר?אש? ה?מ??מ?ש??ל?ה, ד?ו?ד ב??ן-ג?ו?ר?יו?ן (ע?ם ה?נ??ש??יא ש??ז?"ר, ש??ב??א א?ח?ר?י י?צ?ח?ק ב??ן-צ?ב?י ש??נ??פ?ט?ר ס?מו?ך? ל?ה?ק?ל?ט?ת ה?ת??כ?נ?ית), ע?ם ה?ש??ו?פ?ט ה?ע?ל?יו?ן ז?יל?ב??ר?ב??ר?ג, ע?ם ע?מו?ס ח?כ?ם, ח?ת?ן ה?ת??נ?"ך? ה?עו?ל?מ?י ה?ר?אש?ו?ן – ו?עו?ד). צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ט?ר?ח ל?ש??ב?ת א?ת??י ק?ד?ם ו?ל?ת?ד?ר?ך? או?ת?י, "ש??ל??א א?ע?ש??ה ב?ו?ש?ו?ת". ב??"מ?ח?פ??ש??ים א?ת ה?מ??ט?מו?ן" ב??ט??ל?ו?יז?י?ה פ??נ?ה א?ל?י, כ??ש??ה?י?ית?י ב??נ?ק?ד??ת ה?מ??ט?מו?ן, מ?צ?פ??ה ל?"מ?ו?צ?א ה?י??ש??ר", ו?כ?ש??ל??א י?כ?ל ה?י?ה ל?כ?ה?ן כ??יו?ש??ב ר?אש? ח?ב?ר ה?ש??ו?פ?ט?ים ב??ת?ח?רו?ת א?ג?ו?ד ה?ש???ד?ו?ר ה?א?ירו?פ??י, "ה?א?ירו?ו?יז?יו?ן", הו?ר?יש? ל?י א?ת ה?ת??פ?ק?יד ה?י??ק?ר?ת?י ש??ל מ?י ש??עו?נ?ה ל?פ?נ?י??ת ה?מ??נ?ח?ה ו?או?מ?ר ב??ח?ג?יג?י?ו?ת: "Here are the results of the Israeli jury".

דן כנר. עומר מירון
צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ה?י?ה מ?ה?מ??ת?ח?יל?ים. כנר/עומר מירון

ל?צ?ח?י, צ?ינ?יק?ן ש??ב??ז ל?מ?י ש??ה?י??ד?ע ש??ל?ו? ה?י?ה פ??חו?ת מ?ש???ל?ו?, ה?י?ת?ה ר?א?י??ה כ??ל?ל-מ?ע?ר?כ?ת??ית ש??ל ה?ר?ד?יו? כ??פ?י ש??ה?י?ה צ?ר?יך? ל?ה?יו?ת, ו?א?צ?לו?, י?ח?ד ע?ם נ?ק?ד??ימו?ן רו?ג?ל, א?יש? ה?א?ד?מ?ינ?יס?ט?ר?צ?י?ה, ל?ט??ש?ו? לו?ח? ה?מ??ש??ד??ר?ים ו?"ה?ד??ף ה?י?ו?מ?י" ו?"ה?מ??ד?פ??ס ה?ש???בו?ע?י", ש??מ??ס?ג??רו? א?ת ר?ש??תו?ת ה?ר?ד?יו? ל?מ?ב?נ?ה ש??ד?ו?ר?י מ?פ?א?ר.

ג??ם ה?י?ו?ם ר?ב??ים מ?עו?ב?ד?י "קו?ל י?ש??ר?א?ל" ו?ה?ע?רו?ץ ה?ר?אש?ו?ן ה?ם ע?ל?ו?י?ים ו?כו?כ?ב?ים א?מ?ת??י??ים (ב??כ?נו?ת!), א?ך? ת??מ?יד י?ש? ל?ז?כ??ר ש??ה?ם עו?מ?ד?ים ז?קו?פ?ים ע?ל ב??ס?יס א?ית?ן ש??נ?ו?צ?ק ו?נ?ס?ל?ל ב??מו? י?ד?יה?ם ו?ב?מ?ד?ר?ך? ר?ג?ל?יה?ם ש??ל ה?נ??פ?יל?ים ש??ב??או? ל?פ?נ?יה?ם. צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ה?י?ה א?ח?ד מ?ה?ם.
הו?א ה?י?ה מ?ה?מ??ת?ח?יל?ים.

ע?ל?ינו? מו?ט?ל ל?א ל?ס?י??ם א?ת ה?ש???ד?ו?ר ה?צ??ב?ו?ר?י, א?ל??א ל?ה?ח?יו?תו?, כ??מ?ע?ט ל?ה?ת?ח?יל מ?ח?ד?ש?.

צ?ח?י ה?ת?ח?יל, ע?ל כ??ן נ?מ?ש??יך?.

ד??ן כ??נ?ר

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully