דן כנר סופד ליצחק שמעוני: ז?כ?רו? א?ת "ה?מ?ו?חו?ת"

מיוחד: השדרן דן כנר במחווה ליצחק שמעוני אשר הלך השבוע לעולמו, לא בלי תקווה לעתיד: "ע?ל?ינו? מו?ט?ל ל?א ל?ס?י??ם א?ת ה?ש???ד?ו?ר ה?צ??ב?ו?ר?י, א?ל??א ל?ה?ח?יו?תו"

דן כנר

ה' ב??ת?מ?ו?ז הת?ש?ע"ג?

ב??ט?ו?י "ה?ת?ח?ל?ת??י ו?ע?ל כ??ן א?ס?י??ם" ד??ב?ק ב??י?צ?ח?ק ("צ?ח?י") ש??מ?עו?נ?י ש??ל??א ב??טו?ב?תו?. "מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת" ש??י??כ?ת כ??ב?ר ל?ת?קו?פ?ה ש??ל ה?ד??ר?ד??רו?ת ה?ת??כ?נ?י?ו?ת ה?מ??ע?מ?יקו?ת ו?ה?א?ינ?ט?ל?יג?נ?ט?י?ו?ת ל?ב?ד?ו?ר ע?מ?מ?י ו?ש??ט?ח?י, א?פו?ף "צ?חו?ק?ים" (ב??מ?ל??ע?יל...) ו?מ?ת?ג?מ?ל ב??פ?ר?ס?ים ח?מ?ר?נ?י??ים. ה?יו? י?מ?ים א?ח?ר?ים, ה?י?ת??ה ט?ל?ו?יז?י?ה א?ח?ר?ת, ו?ב?ע?ק??ר - ה?י?ה ר?ד?יו? א?ח?ר.

מ?ה?צ??רו?ף "מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת" ב??ק?ש??ר ל?צ?ח?י - ז?כ?רו? א?ת "ה?מ?ו?חו?ת". הו?א ה?י?ה א?ח?ד ה?מ?ו?חו?ת ש??ל ד?ו?ר ה?נ??פ?יל?ים ש??ל ה?ר?ד?יו? ה?ע?ב?ר?י ש??ע?צ??ב א?ת ה?מ??מ?ל?כ?ת??י?ו?ת ו?א?ת ה?מ??ס?ג??ר?ת ה?ת??בו?נ?ית ש??ל "קו?ל י?ש??ר?א?ל" ב??ימ?י ה?ב??ת?ר-ב??ר?אש??ית ש??ל?ו?. צ?ח?י ל?א ה?י?ה א?יש? ח?ד?ש?ו?ת ש??ה?י?ו?ם ה?ן ה?ל??ב??ה ש??ס??ב?יב?ה? נ?ג?ל?דו?ת ק?ל?יפ?ו?ת ה?ב??ד?ו?ר. צ?ח?י ה?י?ה א?יש? ה?ת??כ?נו?ן ו?ת?כ?נ?י?ו?ת ה?ב??ד?ו?ר ה?ח?כ?ם ב??מ?יט?בו?.

(תוכן מקודם)

הלחצן הזה יכול להציל את חייכם באירוע לבבי או מוחי

לכתבה המלאה
א?ח?ד ה?מ?ו?חו?ת ש??ל ד?ו?ר ה?נ??פ?יל?ים ש??ל ה?ר?ד?יו? ה?ע?ב?ר?י. י?צ?ח?ק (צילום: פסטיבל הקולנוע ירושלים)

ה?כ??ר?ת??י א?ת ש??מו? כ??ב?ן ע?ש??ר?ה ש??ר?כ?ב ע?ל או?פ?נ??יו ב??ל?ה?יטו?ת ל?ע?ב?ר פ??ר?ק א?פ?ק ("מ?ב?צ?ר א?נ?ט?יפ??ט?רו?ס") ב??מ?קו?רו?ת ה?י??ר?קו?ן ב??ר?אש? ה?ע?י?ן, ל?מ?צ?א א?ת ה?מ??ט?מו?ן ש??כ??ת?ב ה?ח?יד?ה ה?מ?ו?ב?יל א?ל?יו ה?ט?מ?ן ע?ל י?ד?י צ?ח?י ב??ג??ל??יו?ן ה?ר?אש?ו?ן ש??ל "מ?ע?ר?יב ל?נ?ע?ר". ש??מו? ה?ז?כ??ר ב??נ?ש??ימ?ה א?ח?ת ע?ם א?ל?ו?ן ש??מו?ק?ל?ר (ש??א?ח?ר כ??ך? י?ר?ד ל?ג?ר?מ?נ?י?ה) ב??"ח?ידו?ן ה?מ?ו?ס?יק?ל?י" ש??א?ח?ד מ?פ?ו?ת?ר?יו ה?נ??ל?ה?ב?ים, ה?מ??ע?ל??ים ו?ה?י??ד?ע?נ?ים ה?י?ה ג??ד?עו?ן הו?ד, י?ב??ד?ל ל?ח?י??ים א?ר?כ??ים. ב??ה?יו?ת?י ת??ל?מ?יד ה?"ש???מ?ינ?ית" ב??ג??ימ?נ?ס?י?ה (ה?ת??יכו?ן ה?ע?ירו?נ?י א' ב??ת?ל א?ב?יב) ה?ש??ת??ת??פ?ת??י ב??ת??כ?נ?ית "ב??ל?ו?י נ?ע?ים".

"ה?ת?ח?ל?ת??י ו?ע?ל כ??ן א?ס?י??ם". ש??מ?עו?נ?י ב"מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת" (צילום: מערכת וואלה! NEWS, דיפולט)

א?ח?ת מ?ב??ק??ש?ו?ת?י ה?י?ת?ה ל?ה?ש??ת??ת??ף ב??חו?ג ה?ת??נ?"ך? ב??ב?ית ר?אש? ה?מ??מ?ש??ל?ה, ד?ו?ד ב??ן-ג?ו?ר?יו?ן (ע?ם ה?נ??ש??יא ש??ז?"ר, ש??ב??א א?ח?ר?י י?צ?ח?ק ב??ן-צ?ב?י ש??נ??פ?ט?ר ס?מו?ך? ל?ה?ק?ל?ט?ת ה?ת??כ?נ?ית), ע?ם ה?ש??ו?פ?ט ה?ע?ל?יו?ן ז?יל?ב??ר?ב??ר?ג, ע?ם ע?מו?ס ח?כ?ם, ח?ת?ן ה?ת??נ?"ך? ה?עו?ל?מ?י ה?ר?אש?ו?ן – ו?עו?ד). צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ט?ר?ח ל?ש??ב?ת א?ת??י ק?ד?ם ו?ל?ת?ד?ר?ך? או?ת?י, "ש??ל??א א?ע?ש??ה ב?ו?ש?ו?ת". ב??"מ?ח?פ??ש??ים א?ת ה?מ??ט?מו?ן" ב??ט??ל?ו?יז?י?ה פ??נ?ה א?ל?י, כ??ש??ה?י?ית?י ב??נ?ק?ד??ת ה?מ??ט?מו?ן, מ?צ?פ??ה ל?"מ?ו?צ?א ה?י??ש??ר", ו?כ?ש??ל??א י?כ?ל ה?י?ה ל?כ?ה?ן כ??יו?ש??ב ר?אש? ח?ב?ר ה?ש??ו?פ?ט?ים ב??ת?ח?רו?ת א?ג?ו?ד ה?ש???ד?ו?ר ה?א?ירו?פ??י, "ה?א?ירו?ו?יז?יו?ן", הו?ר?יש? ל?י א?ת ה?ת??פ?ק?יד ה?י??ק?ר?ת?י ש??ל מ?י ש??עו?נ?ה ל?פ?נ?י??ת ה?מ??נ?ח?ה ו?או?מ?ר ב??ח?ג?יג?י?ו?ת: "Here are the results of the Israeli jury".

צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ה?י?ה מ?ה?מ??ת?ח?יל?ים. כנר (צילום: עומר מירון)

ל?צ?ח?י, צ?ינ?יק?ן ש??ב??ז ל?מ?י ש??ה?י??ד?ע ש??ל?ו? ה?י?ה פ??חו?ת מ?ש???ל?ו?, ה?י?ת?ה ר?א?י??ה כ??ל?ל-מ?ע?ר?כ?ת??ית ש??ל ה?ר?ד?יו? כ??פ?י ש??ה?י?ה צ?ר?יך? ל?ה?יו?ת, ו?א?צ?לו?, י?ח?ד ע?ם נ?ק?ד??ימו?ן רו?ג?ל, א?יש? ה?א?ד?מ?ינ?יס?ט?ר?צ?י?ה, ל?ט??ש?ו? לו?ח? ה?מ??ש??ד??ר?ים ו?"ה?ד??ף ה?י?ו?מ?י" ו?"ה?מ??ד?פ??ס ה?ש???בו?ע?י", ש??מ??ס?ג??רו? א?ת ר?ש??תו?ת ה?ר?ד?יו? ל?מ?ב?נ?ה ש??ד?ו?ר?י מ?פ?א?ר.

ג??ם ה?י?ו?ם ר?ב??ים מ?עו?ב?ד?י "קו?ל י?ש??ר?א?ל" ו?ה?ע?רו?ץ ה?ר?אש?ו?ן ה?ם ע?ל?ו?י?ים ו?כו?כ?ב?ים א?מ?ת??י??ים (ב??כ?נו?ת!), א?ך? ת??מ?יד י?ש? ל?ז?כ??ר ש??ה?ם עו?מ?ד?ים ז?קו?פ?ים ע?ל ב??ס?יס א?ית?ן ש??נ?ו?צ?ק ו?נ?ס?ל?ל ב??מו? י?ד?יה?ם ו?ב?מ?ד?ר?ך? ר?ג?ל?יה?ם ש??ל ה?נ??פ?יל?ים ש??ב??או? ל?פ?נ?יה?ם. צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ה?י?ה א?ח?ד מ?ה?ם.
הו?א ה?י?ה מ?ה?מ??ת?ח?יל?ים.

ע?ל?ינו? מו?ט?ל ל?א ל?ס?י??ם א?ת ה?ש???ד?ו?ר ה?צ??ב?ו?ר?י, א?ל??א ל?ה?ח?יו?תו?, כ??מ?ע?ט ל?ה?ת?ח?יל מ?ח?ד?ש?.

צ?ח?י ה?ת?ח?יל, ע?ל כ??ן נ?מ?ש??יך?.

ד??ן כ??נ?ר

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully