דן כנר סופד ליצחק שמעוני: ז?כ?רו? א?ת "ה?מ?ו?חו?ת"

מיוחד: השדרן דן כנר במחווה ליצחק שמעוני אשר הלך השבוע לעולמו, לא בלי תקווה לעתיד: "ע?ל?ינו? מו?ט?ל ל?א ל?ס?י??ם א?ת ה?ש???ד?ו?ר ה?צ??ב?ו?ר?י, א?ל??א ל?ה?ח?יו?תו"

דן כנר
13/06/2013

ה' ב??ת?מ?ו?ז הת?ש?ע"ג?

ב??ט?ו?י "ה?ת?ח?ל?ת??י ו?ע?ל כ??ן א?ס?י??ם" ד??ב?ק ב??י?צ?ח?ק ("צ?ח?י") ש??מ?עו?נ?י ש??ל??א ב??טו?ב?תו?. "מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת" ש??י??כ?ת כ??ב?ר ל?ת?קו?פ?ה ש??ל ה?ד??ר?ד??רו?ת ה?ת??כ?נ?י?ו?ת ה?מ??ע?מ?יקו?ת ו?ה?א?ינ?ט?ל?יג?נ?ט?י?ו?ת ל?ב?ד?ו?ר ע?מ?מ?י ו?ש??ט?ח?י, א?פו?ף "צ?חו?ק?ים" (ב??מ?ל??ע?יל...) ו?מ?ת?ג?מ?ל ב??פ?ר?ס?ים ח?מ?ר?נ?י??ים. ה?יו? י?מ?ים א?ח?ר?ים, ה?י?ת??ה ט?ל?ו?יז?י?ה א?ח?ר?ת, ו?ב?ע?ק??ר - ה?י?ה ר?ד?יו? א?ח?ר.

מ?ה?צ??רו?ף "מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת" ב??ק?ש??ר ל?צ?ח?י - ז?כ?רו? א?ת "ה?מ?ו?חו?ת". הו?א ה?י?ה א?ח?ד ה?מ?ו?חו?ת ש??ל ד?ו?ר ה?נ??פ?יל?ים ש??ל ה?ר?ד?יו? ה?ע?ב?ר?י ש??ע?צ??ב א?ת ה?מ??מ?ל?כ?ת??י?ו?ת ו?א?ת ה?מ??ס?ג??ר?ת ה?ת??בו?נ?ית ש??ל "קו?ל י?ש??ר?א?ל" ב??ימ?י ה?ב??ת?ר-ב??ר?אש??ית ש??ל?ו?. צ?ח?י ל?א ה?י?ה א?יש? ח?ד?ש?ו?ת ש??ה?י?ו?ם ה?ן ה?ל??ב??ה ש??ס??ב?יב?ה? נ?ג?ל?דו?ת ק?ל?יפ?ו?ת ה?ב??ד?ו?ר. צ?ח?י ה?י?ה א?יש? ה?ת??כ?נו?ן ו?ת?כ?נ?י?ו?ת ה?ב??ד?ו?ר ה?ח?כ?ם ב??מ?יט?בו?.

עוד בוואלה!

משבר האקלים פוגע בחיות שלנו. אז מה עושים?

בשיתוף MSD Animal Health
א?ח?ד ה?מ?ו?חו?ת ש??ל ד?ו?ר ה?נ??פ?יל?ים ש??ל ה?ר?ד?יו? ה?ע?ב?ר?י. י?צ?ח?ק(צילום: מערכת וואלה!, צילום מסך)

ה?כ??ר?ת??י א?ת ש??מו? כ??ב?ן ע?ש??ר?ה ש??ר?כ?ב ע?ל או?פ?נ??יו ב??ל?ה?יטו?ת ל?ע?ב?ר פ??ר?ק א?פ?ק ("מ?ב?צ?ר א?נ?ט?יפ??ט?רו?ס") ב??מ?קו?רו?ת ה?י??ר?קו?ן ב??ר?אש? ה?ע?י?ן, ל?מ?צ?א א?ת ה?מ??ט?מו?ן ש??כ??ת?ב ה?ח?יד?ה ה?מ?ו?ב?יל א?ל?יו ה?ט?מ?ן ע?ל י?ד?י צ?ח?י ב??ג??ל??יו?ן ה?ר?אש?ו?ן ש??ל "מ?ע?ר?יב ל?נ?ע?ר". ש??מו? ה?ז?כ??ר ב??נ?ש??ימ?ה א?ח?ת ע?ם א?ל?ו?ן ש??מו?ק?ל?ר (ש??א?ח?ר כ??ך? י?ר?ד ל?ג?ר?מ?נ?י?ה) ב??"ח?ידו?ן ה?מ?ו?ס?יק?ל?י" ש??א?ח?ד מ?פ?ו?ת?ר?יו ה?נ??ל?ה?ב?ים, ה?מ??ע?ל??ים ו?ה?י??ד?ע?נ?ים ה?י?ה ג??ד?עו?ן הו?ד, י?ב??ד?ל ל?ח?י??ים א?ר?כ??ים. ב??ה?יו?ת?י ת??ל?מ?יד ה?"ש???מ?ינ?ית" ב??ג??ימ?נ?ס?י?ה (ה?ת??יכו?ן ה?ע?ירו?נ?י א' ב??ת?ל א?ב?יב) ה?ש??ת??ת??פ?ת??י ב??ת??כ?נ?ית "ב??ל?ו?י נ?ע?ים".

"ה?ת?ח?ל?ת??י ו?ע?ל כ??ן א?ס?י??ם". ש??מ?עו?נ?י ב"מ?ק?ב??יל?ית ה?מ?ו?חו?ת"(צילום: מערכת וואלה!, צילום מסך)

א?ח?ת מ?ב??ק??ש?ו?ת?י ה?י?ת?ה ל?ה?ש??ת??ת??ף ב??חו?ג ה?ת??נ?"ך? ב??ב?ית ר?אש? ה?מ??מ?ש??ל?ה, ד?ו?ד ב??ן-ג?ו?ר?יו?ן (ע?ם ה?נ??ש??יא ש??ז?"ר, ש??ב??א א?ח?ר?י י?צ?ח?ק ב??ן-צ?ב?י ש??נ??פ?ט?ר ס?מו?ך? ל?ה?ק?ל?ט?ת ה?ת??כ?נ?ית), ע?ם ה?ש??ו?פ?ט ה?ע?ל?יו?ן ז?יל?ב??ר?ב??ר?ג, ע?ם ע?מו?ס ח?כ?ם, ח?ת?ן ה?ת??נ?"ך? ה?עו?ל?מ?י ה?ר?אש?ו?ן – ו?עו?ד). צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ט?ר?ח ל?ש??ב?ת א?ת??י ק?ד?ם ו?ל?ת?ד?ר?ך? או?ת?י, "ש??ל??א א?ע?ש??ה ב?ו?ש?ו?ת". ב??"מ?ח?פ??ש??ים א?ת ה?מ??ט?מו?ן" ב??ט??ל?ו?יז?י?ה פ??נ?ה א?ל?י, כ??ש??ה?י?ית?י ב??נ?ק?ד??ת ה?מ??ט?מו?ן, מ?צ?פ??ה ל?"מ?ו?צ?א ה?י??ש??ר", ו?כ?ש??ל??א י?כ?ל ה?י?ה ל?כ?ה?ן כ??יו?ש??ב ר?אש? ח?ב?ר ה?ש??ו?פ?ט?ים ב??ת?ח?רו?ת א?ג?ו?ד ה?ש???ד?ו?ר ה?א?ירו?פ??י, "ה?א?ירו?ו?יז?יו?ן", הו?ר?יש? ל?י א?ת ה?ת??פ?ק?יד ה?י??ק?ר?ת?י ש??ל מ?י ש??עו?נ?ה ל?פ?נ?י??ת ה?מ??נ?ח?ה ו?או?מ?ר ב??ח?ג?יג?י?ו?ת: "Here are the results of the Israeli jury".

דן כנר. עומר מירון
צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ה?י?ה מ?ה?מ??ת?ח?יל?ים. כנר(צילום: עומר מירון)

ל?צ?ח?י, צ?ינ?יק?ן ש??ב??ז ל?מ?י ש??ה?י??ד?ע ש??ל?ו? ה?י?ה פ??חו?ת מ?ש???ל?ו?, ה?י?ת?ה ר?א?י??ה כ??ל?ל-מ?ע?ר?כ?ת??ית ש??ל ה?ר?ד?יו? כ??פ?י ש??ה?י?ה צ?ר?יך? ל?ה?יו?ת, ו?א?צ?לו?, י?ח?ד ע?ם נ?ק?ד??ימו?ן רו?ג?ל, א?יש? ה?א?ד?מ?ינ?יס?ט?ר?צ?י?ה, ל?ט??ש?ו? לו?ח? ה?מ??ש??ד??ר?ים ו?"ה?ד??ף ה?י?ו?מ?י" ו?"ה?מ??ד?פ??ס ה?ש???בו?ע?י", ש??מ??ס?ג??רו? א?ת ר?ש??תו?ת ה?ר?ד?יו? ל?מ?ב?נ?ה ש??ד?ו?ר?י מ?פ?א?ר.

ג??ם ה?י?ו?ם ר?ב??ים מ?עו?ב?ד?י "קו?ל י?ש??ר?א?ל" ו?ה?ע?רו?ץ ה?ר?אש?ו?ן ה?ם ע?ל?ו?י?ים ו?כו?כ?ב?ים א?מ?ת??י??ים (ב??כ?נו?ת!), א?ך? ת??מ?יד י?ש? ל?ז?כ??ר ש??ה?ם עו?מ?ד?ים ז?קו?פ?ים ע?ל ב??ס?יס א?ית?ן ש??נ?ו?צ?ק ו?נ?ס?ל?ל ב??מו? י?ד?יה?ם ו?ב?מ?ד?ר?ך? ר?ג?ל?יה?ם ש??ל ה?נ??פ?יל?ים ש??ב??או? ל?פ?נ?יה?ם. צ?ח?י ש??מ?עו?נ?י ה?י?ה א?ח?ד מ?ה?ם.
הו?א ה?י?ה מ?ה?מ??ת?ח?יל?ים.

ע?ל?ינו? מו?ט?ל ל?א ל?ס?י??ם א?ת ה?ש???ד?ו?ר ה?צ??ב?ו?ר?י, א?ל??א ל?ה?ח?יו?תו?, כ??מ?ע?ט ל?ה?ת?ח?יל מ?ח?ד?ש?.

צ?ח?י ה?ת?ח?יל, ע?ל כ??ן נ?מ?ש??יך?.

ד??ן כ??נ?ר

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully