נושאים חמים

מסתמן: כמות הפרסומות בפריים טיים תגדל ב-20%

פרסום ראשון: הרשות השנייה שוקלת ללכת לקראת זכייניות הטלוויזיה ולהגדיל את מכסת זמן הפרסומות המותר כיום בשעות הפריים-טיים, כך נודע לוואלה! ברנז'ה

בדרך למהפכה בטלוויזיה? הרשות השנייה שוקלת להגדיל את מכסת זמן הפרסומות המותר כיום לזכייניות הטלוויזיה לשדר בשעות הפריים-טיים, כך נודע לוואלה! ברנז'ה. אמנם בחודשים האחרונים מתקשות הזכייניות מדי יום למלא את כל זמן הפרסום המוקצה להן, אולם בשבועות האחרונים - עונת תכניות הריאליטי - הן הגדילו בכעשר דקות את היקף שידורי הפרסומות בכמה הזדמנויות שונות.

כיום מתירים כללי הרשות השנייה לערוץ 10, קשת ורשת לשדר 40 דקות פרסום בשעות הפריים טיים (בין שמונה בערב לחצות) וחריגה מהיקף זה מביאה להטלת קנס על הזכייניות. על פי גורם המעורה בפרטים, בכוונת הרשות השנייה להגדיל את המכסה הזו בעשרים אחוזים, ל-48 דקות. היום יוזמנו זכייניות הטלוויזיה ונציגי הציבור לשימוע שייערך בסוגיה ובו יתבקשו להביע את עמדותיהן.

"מדובר בהחלטה תמוהה"

למרות הנחת היסוד כי מפעילי הטלוויזיה צריכים לשמוח על ההחלטה לאפשר להם למכור יותר זמן פרסום בזמת צפיית השיא, ההערכות בתעשיה הן כי לא שלושתן יציגו עמדה דומה, או צפויות להרוויח מכך. גורם בתעשיית הטלוויזיה אמר לוואלה! ברנז'ה כי "מדובר בהחלטה תמוהה מצד הרשות, במיוחד בתקופה הזו. גם ככה לא מוכרים את כל דקות הפרסום בכל ערב, והגדלת המכסה עלולה להביא לשחיקה של המחירים בענף. בדומה לתעשיית הנדל"ן, כשיש יותר היצע של זמן - המחיר לכל דקה עשוי לרדת". הגורם ציין גם את "הצפייה הנדחית" כאלמנט שוחק - כאשר יותר ויותר צופים מקליטים תכניות וצופים בהן לאחר מועד השידור המקורי תוך דילוג על הפסקות הפרסומות, כמו גם את תקופת החגים המתקרבת ובה ההכנסות מפרסום נמוכות משמעותית.

יצוין כי ערוץ 10, קשת ורשת מוכרות זמן פרסום באופן שונה כך שההחלטה על הגדלת המכסה עשויה לפעול לטובת חברה אחד ולרעת האחרת. מסיבה זו לא כל הזכייניות צפויות לתמוך במהלך. לשימוע בנושא הגדלת היקף הפרסום בטלוויזיה אין קשר לוועדת שחם הפועלת בימים אלה ובוחנת בימים אלה את שוק התקשורת ובכללו גם את ענף הפרסום, וטרם הגישה לרשות השנייה אי-אלו המלצות.

הרשות: "נקבל החלטה רק לאחר קבלת עמדות הציבור"

מהרשות השנייה נמסר כי "הרשות שוקלת לאפשר לזכיינים גמישות וחופש פעולה כלכלי בתחום שיבוץ הפרסומות על מנת לסייע בידן להתמודד עם אתגרי השוק לאור השינויים שחלו בשוק הפרסום והתפתחותן של טכנולוגיות חדשות ופלטפורמות אשר הפרסום זולג אליהן, במיוחד בתקופות בהן הביקוש לפרסום עולה".

עוד הוסיפו ברשות כי "לאור העובדה שהמחויבות לתכניות מסוגה עילית עולה ככל שההכנסות גדלות, יש בדבר כדי להגדיל את היקף תכניות הסוגה העילית שישדרו הזכיינים ובכך תגדל התועלת עבור ציבור הצופים. הרשות תקבל החלטה סופית בעניין רק לאחר קבלת עמדות הציבור בשימוע הציבורי וכל הגורמים שיפנו אליה בנדון."