נושאים חמים

בגלל הפרסומות: 3 הזכייניות נקנסו ב-1.5 מיליון שקלים

הרשות השנייה קנסה את קשת, רשת וערוץ 10 בשל שידור פרסומות בסמוך לחדשות השעה שמונה בערב, כל זאת שלא במסגרת הזמן המדווח למקבץ פרסומות וללא סימון התשדירים כנדרש

הרשות השנייה מצאה כי במהלך החודשים ינואר- אוגוסט 2013 שידרו שלושת הזכיינים - קשת, רשת וישראל 10 - באופן חוזר פרסומות בסמוך לחדשות השעה שמונה בערב, כל זאת שלא במסגרת הזמן המדווח למקבץ פרסומות וללא סימון תשדירים אלה כתשדירי פרסומת לידיעת הציבור.

חלק מתשדירים אלה אף לא דווחו על ידי הזכיינים במסגרת זמן הפרסום המותר ביום ולפיכך ביחס לחלקם נוצרה חריגה במכסה היומית המותרת לפי חוק לזמן פרסום. הפרסומות היו לגופים שונים, ביניהם, אור ירוק, הסתדרות המורים, המוסד לביטוח לאומי, קק"ל, המשרד לפיתוח הנגב והגליל ועוד. בחינת הנושא נעשתה, בין היתר, בעקבות בקשת חברת מועצת הרשות השנייה ד״ר מירב אלוש-לברון כי הנהלת הרשות תבדוק האם התוכן המשודר על ידי הזכייניות בסמוך לחדשות הינו בגדר שידורי פרסומת.

הרשות קבעה כי בגין כל התשדירים ששודרו במסגרת זו באופן בלתי חוקי ובלתי מדווח מתחילת השנה יוטלו על הזכיינים קנסות בסך כולל של 1,475,000 שח. כאשר על קשת יוטל קנס של 207,500 שח, על רשת יוטל קנס של 617,500 שח, ועל ישראל 10 יוטל קנס בגובה 650,000 שח.

החוק וכללי הרשות השנייה אוסרים על בעל זיכיון לכלול במשדריו דבר שהוא בגדר פרסומת, גלויה או מוסווית ושאינו תשדיר פרסומת ואשר קיבל עבור שידורו תמורה כספית. כל תשדיר עבורו מתקבל תשלום יש לשדר כפרסומת במסגרת מקבץ הפרסומות ויש לכלול אותו כחלק מזמן הפרסומות היומי המותר.

לדברי מנכ״ל הרשות, שי באב״ד: "מצאנו לנכון לטפל בנושא באופן נחרץ ולהתייחס לתופעה בחומרה. אנו רואים בהפרות אלו הטעייה של ציבור הצופים אשר במסווה של מידע בנושאים ציבוריים מקבל פרסומת לכל דבר ועניין, כל זאת בשעות צפיית שיא - בסמוך למהדורת החדשות המרכזית".