נושאים חמים

פרסום ראשון: הרשות השנייה נערכת למתן פיצוי לזכייניות

שבוע מאז תחילת העימותים, ומנהלי הזכייניות יתבקשו להעביר לרשות דוחות המפרטים את הפסדיהן בגין הפקעת לוחות השידורים לטובת משדרי חדשות - כך נודע לוואלה! ברנז'ה. עם תום ימי הלחימה, תחליט הרשות על גובה הפיצוי

הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו נערכת למתן פיצוי לזכייני הטלוויזיה המסחרית בגין הפסדים כספיים במהלך ימי המבצע הצבאי "צוק איתן" - כך נודע לוואלה! ברנז'ה. מחר יהיה זה שבוע מאז תחילת העימותים, ומנהלי הזכייניות יתבקשו להעביר לרשות דוחות המפרטים את הפסדיהן בגין הפקעת לוחות השידורים לטובת משדרי חדשות. עם תום ימי הלחימה, תקיים מועצת הרשות השנייה ישיבה מיוחדת בנושא ובה יוחלט על היקף הפיצויים.

מדיניות הפיצויים הכספיים תהיה, כל הנראה, דומה לזו שהייתה לאחר מבצע "עמוד ענן" בסוף שנת 2012. המבצע נערך אז תשעה ימים, ובדומה להיום היה היקף הפרסום של הזכיינים נמוך ועמד על 5% עד 9% מהתפוסה היומית המותרת לפרסום. בנוסף, חלו שיבושים רבים במערך השידורים, ולוח השידורים השתנה מידי יום ושודרו בו כמעט אך ורק מהדורות חדשות.

הזכיינים קיבלו אז חצי דקה של פרסומת בגין כל שעת חדשות ששודרה מעבר להיקף החדשות הרגיל. בערוץ 2 שודרו כ-86 שעות של חדשות מעבר לשעות המשודרות בשגרה, ובערוץ 10 שודרו כ–83 שעות. בסך הכל פוצו שלוש הזכייניות בכשעה וחצי של פרסומות. מרבית ימי המבצע חפפו אז לימי שידור של הזכיינית רשת. הקלה נוספת שניתנה הייתה הפחתת דרישות התוכן באופן יחסי לימי השידורים של המבצע, ולזכייניות ערוץ 2 הופחתו כך 4.5 מיליון שקלים ממחויבויות התוכן שלהן.

מהרשות השנייה נמסר בתגובה: "הרשות השנייה מברכת את הזכיינים על היותם קשובים לרחשי הציבור ועל היקף שידורי החדשות בימים טרופים אלו. הרשות תבחן את המידע ככל שאכן יתברר כי בעקבות מבצע "צוק איתן" נפגעו הכנסות הזכיינים ותשקול האם יש מקום להתאמות או הקלות".