קוראים וצופים, כנסת נכבדה

מהמעבר לרשיונות, דרך חוק לפיד ועד הוספת החינוכית ל-DTT. כל הצעות החוק הקשורות לתחום המדיה שצפויות להיות מונחות על שולחן הכנסת במושב החורף שיחל ביום שני

אמילי גרינצווייג

הצעת חוק המעבר מזיכיונות לרשיונות בשידורי טלוויזיה

מאחורי הצעת החוק: הצעה ממשלתית של משרד התקשורת.

עיקרי ההצעה: החל מינואר 2012 יוענקו רישיונות לשידורים מסחריים לכל דורש שיעמוד בתנאי סף וללא הליך מכרזי. מטרת הצעת החוק היא להסיר את המגבלה על מספר הזיכיונות הקיימים לשם הרחבת מספר הגורמים המשדרים. הערוצים החדשים יופצו גם על ידי ממירי ה-DTT.

היכן עומדת ההצעה? הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ונמצאת בדיונים בוועדת הכלכלה על מנת להכינה לקריאה שניה ושלישית. יו"ר הוועדה אופיר אקוניס אמר בישיבת ועדת הכלכלה שהתקיימה השבוע כי עד לסוף חודש אוקטובר תאשר הוועדה את החוק, שיעבור לקריאה שניה ושלישית במליאה. אופטימי. הועדה תתכנס בשבוע הקרוב לישיבה מרתונית במטרה לפתור את המחלוקות שבין הצדדים, דוגמת השלמת חובות הזכייניות והשאלה הגורלית - מי יקבל את מספר 22 בשלט.

עוד בוואלה! NEWS

הכל יהיה בסדר: 3 טריקים שיגרמו לכם להרגיש ממש טוב

לכתבה המלאה

הצעות חוק הצינון לעיתונאים

מאחורי ההצעות: ח"כ רונית תירוש (קדימה) וח"כ כרמל שאמה (ליכוד).

עיקרי ההצעות: הצעות החוק הידועות בכינוי "חוק לפיד" מהוות למעשה תיקון לחוק יסוד הכנסת, ומבקשות לקבוע תקופת צינון של חצי שנה, או שנה, לעיתונאים המעוניינים להיבחר לכנסת שנבדלו בפרק הזמן הנדרש לצינון (שנה או חצי שנה).

היכן עומדות ההצעות? לפני כשלושה חודשים הצביעו חברי הכנסת בעד הצעות החוק בקריאה טרומית, אולם חברת הכנסת תירוש נענתה להצעת יו"ר ועדת העורכים מוטי שקלאר להמתין עם המשך הליך החקיקה עד להחלטה בנושא. ועדת העורכים שהתכנסה לאחרונה הודיעה על התנגדותה להצעת החוק. כעת יעברו ההצעות לדיון בוועדת החוקה של הכנסת שתכין אותן, בדיון משותף, לקריאות הבאות.

לדברי יוזם אחת ההצעות ח"כ כרמל שאמה החוק צפוי לעבור עד סיום המושב: "מדובר בחוק שעבר קריאה טרומית ברוב גדול, למרות שהוא לא זכה לתמיכה ממשלתית והיה בו חופש הצבעה".

הצעות חוק להגבלת כוחו של ישראל היום

שתי הצעות חוק הנוגעות בעיתונו של שלדון אדלסון הונחו על שולחן הכנסת.

הצעת חוק איסור מחיר טורפני - העומדים מאחוריה: ח"כ מרינה סולודקין (קדימה), ח"כ מירי רגב (ליכוד) וח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו). עיקרה: איסור מכירת מוצרים במחיר הנמוך בשיעור של 50% או יותר מעלות הייצור של המוצר או עלות אספקתו של השירות.

הצעת חוק איסור בעלות זרה - העומדים מאחוריה: ח"כ דוד רותם, ח"כ יואל חסון (קדימה) ודניאל בן סימון (העבודה). עיקרה: איסור על תושב זר להיות בעל שליטה בעיתון ישראל. הצעה זו הונחה עוד בסוף שנת 2009, אך טרם הועלתה לדיון במליאה וספק אם תעלה גם במהלך המושב הנוכחי.

הכנסת דנה כבר במושב הקודם בהצעת חוק שביקשה להגביל את כוחו של ישראל היום. מאחורי הצעה זו, שביקשה לאסור הפצת עיתון בחינם ונדחתה בקריאה טרומית ביוני האחרון, לאחר שהוטלה משמעת קואליציונית על חברי הסיעות, עמדה חברת הכנסת סולודקין (קדימה). על שתי הצעות החוק המוזכרות כאן, בהן עשויה המליאה לדון במושב הקרוב, חתומים חברי כנסת מהסיעות החברות בקואליציה: ישראל ביתנו, העבודה ואפילו חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד, מה שמבטיח שהולך להיות פה מעניין לכמה דקות.

ח"כ סולודקין צפויה להעלות הצעת חוק נוספת המגבילה את תפוצתם בחינם של עיתונים להם חשיפה של 40% מהשוק.

הוספת הטלוויזיה החינוכית למערך ה-DTT

מאחורי הצעת החוק: ח"כ אלי אפללו (קדימה), ח"כ ציון פיניאן (ליכוד), ח"כ ניצן הורוביץ (מרצ).

עיקרי ההצעה: הוספת שידורי ערוץ 23 למערך ה-DTT. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "שידורי ערוץ 23 של הטלוויזיה הלימודית ממומנים מכספי משלם המיסים, אינם ניתנים לקליטה במשקי הבית אשר אינם מנויים על הכבלים או הלווין, למרות חשיבותם הערכית והחינוכית ולכן ראוי לאפשר לאזרחים לצפות גם בערוץ זה באופן חופשי".

היכן עומדת ההצעה? ההצעה הונחה על שולחן הכנסת וצפויה לעלות לקריאה טרומית במליאה במושב הקרוב.

תזכירי חוק ממשלתיים שצפויים לעלות לדיון בקרוב

חוק רשות התקשורת - הצעת חוק ממשלתית של משרד התקשורת. עיקריו: רשות התקשורת שתוקם תמונה לתקופות של ארבע שנים ותהיה עצמית בקביעת המדיניות וכללי ההסדרה בתחומי התקשורת והשידורים. לפי התזכיר הקיים, החוק יביא לביטול משרד התקשורת והמועצות המפקחות.

חוק גלי צה"ל החדש - הצעת חוק ממשלתית של משרד הביטחון - עיקריו: מדובר בתזכיר חוק המציע להפוך את הוראת השעה, המסדירה את שידורי החסות ותשדירי השירות בגלי צה"ל וכן את הפיקוח הציבורי על שידורים אלה, לחוק קבוע. תשדירי השירות המותרים לשידור על ידי התחנה, הם כאלו המביאים מידע על מבצעים וההטבות המכוונים לחיילי שירות החובה, הקבע והגימלאים. הצעת החוק מבקשת להרחיב את תשדירי השירות גם לכאלו המכוונים לחיילי המילואים הפעילים. תזכיר החוק הופץ לפני מספר שבועות וצפוי לעלות לדיון כדי להעלותו כהצעת חוק ממשלתית. עם זאת, ישנה התנגדות נרחבת לחוק בעיקר סביב אופן ההבחנה בין תשדירי החסות לפרסומות מסחריות ולאופן שבו התרת שידורים אלו תפגע בתחנות הרדיו האיזוריות, ורשות השידור.

בשיחה עם וואלה! ברנז'ה הבטיח דוד בן בסט, יו"ר התאחדות תחנות הרדיו האזוריות, להתנגד ואמר : "אין שום גוף ציבורי שניזון מתקציב בלתי מוגבל. בכך שגלי צה"ל פותחים ונמצאים גם כיום במצב שהם מקבלי מצד אחד תקציב מתקציב בטחון כדי וכן תשלום עבור פרסומות וחסויות. זו שערוריה והניסיון להרחיב את המצב ולהפכו לחוק יוצר מצב בלתי נסבל שבו תחנת רדיו, במקרה זה גלגל"צ וגלי צה"ל, ניזונים מתקציבים, הורסים תקציבים ומורידים את מחירי הפרסומות לכדי מצב תחרות בלתי הוגנת עם תחנות הרדיו האיזוריות".

הצעות חוק בשורות איוב

העומד מאחורי ההצעה: ח"כ שי חרמש (קדימה)

עיקריה: הצעת החוק, שזכתה לכינוי "חוק רונה רמון", מבקשת למנוע מכלי תקשורת לפרסם תמונות של בני משפחה אבלים ב-48 השעות שלאחר קבלת הבשורה המרה.

היכן עומדת ההצעה: ועדת השרים לענייני חקיקה טרם החליטה אם לתמוך בהצעת החוק, זאת כדי לאפשר למועצת העיתונות לקבוע כללים בנושא. מועצת העיתונות אכן שינתה את תקנון האתיקה בנושא ונראה שהכיוון העיקרי הנו להמשיך את שיתוף הפעולה עם מועצת העיתונות. עם זאת, הצעת החוק לא נמשכה וניתן יהיה להעלותה.

חוק רשות השידור

חוק ההסדרים לשנת 2011 צפוי היה לכלול גם סעיף שעוסק בשינוי מבני ברשות השידור, כך שמוסדותיה יתמנו באופן מקצועי ושניהולה יהיה כפוף למנגנוני בקרה הדומים ככל הניתן לאלה הקיימים בחברות ממשלתיות. על פי המוצע בחוק, ועדת איתור תמליץ על מועמדים, אולם הממשלה היא שתאשר מתוכם את ההרכב הסופי של הדירקטוריון. יחד עם זאת נראה שהסעיף יצא מחוק ההסדרים.

יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין ויו"ר ועדת הכלכלה אופיר אקוניס העבירו באוגוסט האחרון לראש הממשלה, בנימין נתניהו, את עמדתם בנושא, לפיה יש להוציא את נושא רשות השידור מהחוק. לוואלה! ברנז'ה אמר ח"כ אקוניס: "חוק הבראת השידור הציבורי, כפי שהוא מובא בחוק ההסדרים, לא יכול שיתקיים באבחת חרב בלי דיון ציבורי. הדבר אינו מתקבל על הדעת והוא גובל במחטף".

הוספת הערוצים היעודיים לממירי ה-DTT

הצעת החוק טרם הונחה על שולחן הכנסת, אולם ההערכה היא שבמושב הקרוב תדון המליאה בהצעת חוק לפיה יצורפו הערוצים היעודיים 9 ו-24, וכן הערוצים שעוד צפויים לעלות, למערך ה-DTT.

ח"כ מרינה סולודקין אמרה לוואלה! ברנז'ה בחודש יולי האחרון: "המשימה הבאה שלנו היא להכניס למערך ה-DTT גם את הערוצים הקהילתיים, כמו ערוץ 9 והערוץ הערבי לכשיקום".

יצויין, כי לערוץ היעודי בשפה הערבית שמורה כבר עתה הזכות להימנות על מערך זה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/הלתנאי שימוש
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully